Drept comercial

Drept comercial

03-drept-comercial
Domenii de practică:
 • consultanță juridică
 • redactarea de acțiuni si alte acte procedurale în cadrul dosarelor având ca obiect litigii cu profesioniștii
 • reprezentarea în fața instanțelor de judecată din țară și străinătate
 • asistare la negocierea contractelor
 • asistare la încheierea contractelor
 • redactarea actelor constitutive ale societăților comerciale
 • înființarea/dizolvarea de societăți comerciale
 • gestionarea juridică integrală a procedurilor de recuperare a creanțelor
 • consultanță juridică
 • asistare la negocierea și încheierea contractelor;
 • redactarea și atestarea contractelor;
 • înființarea/dizolvarea de societăți comerciale, Asociații, Fundații, Filiale, etc. și operarea modificărilor aduse actelor constitutive în cazul persoanelor juridice deja existente;
 • redactarea actelor constitutive ale societăților comerciale sau de acte adiționale la acestea, precum și redactarea de decizii ale asociatului unic sau de hotărâri ale adunării generale a asociaților, în conformitate cu voința acestora;
 • gestionarea juridică integrală a procedurilor de recuperare a creanțelor, de la etapa prealabilă  a notificării și concilierii directe, la reprezentarea în cadrul litigiilor în fața instanței de judecată și ulterior în etapa executării silite, până la soluția ultimativă a declarării creanțelor și a garantării înscrierilor lor la masa credală, în procedura insolvenței.

Solicită Consultanță Profesională