Servicii

Cabinetul individual de avocatură Neamț Cristina Gabriela impreuna cu echipa de colaboratori vă oferă servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de judecată, precum și în fața altor entități publice și private din țară și străinătate, în materie civilă, în principal în domeniul dreptului civil, comercial, fiscal și al legislației insolvenței.

În virtutea principiului conform căruia interesele clientului sunt cele care primează, în activitatea noastră depunem toate diligențele necesare pentru a oferi clienților servicii complexe și de calitate, pentru ca la finalul colaborării noastre să obținem cea mai mare victorie – un client mulțumit.

Vă oferim servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică cu predilectie în civi, comercial, fiscal si insolventa, activități redate cu titlu exemplificativ în cele ce urmează:

Redactarea și susținerea planurilor de reorganizare , a acțiunilor și celorlalte acte procedurale în cadrul procedurilor de insolvență.

Consultanță juridică integrală pentru societăți comerciale și proceduri de recuperare a creantelor.

Consultanță juridică, asistare/reprezentare în fața instanțelor de judecată, în cauzele civile.

Reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fața organelor administrative și a instanțelor de judecată.