Procedura insolvenței

Procedura insolvenței

02-dreptul-insolventei
Domenii de practică:
 • redactarea și susținerea planului de reorganizare, a acțiunilor și celorlalte acte în cadrul procedurii;
 • redactarea si sustinerea contestatiilor, intampinarilor la cererea de deschidere a procedurii;
 • redactarea cererilor creditorilor de admitere a creantelor in procedura insolventei/falimentului debitorilor;
 • redactarea si sustinerea actiunilor si ale celorlalte acte procedurale in cadrul litigiilor conexe procedurii insolventei/falimentului (contestatii la tabelul preliminar/definitiv, actiuni in anularea unor acte frauduloase, in antrenarea raspunderii personale ale asociatilor/administratorilor, etc).

În calitate de practician în insolvență, oferim servicii de întocmire a dosarului necesar deschiderii procedurii insolvenței/falimentului, inclusiv analiza documentelor financiar-contabile ale societății debitoare, gestionarea procedurilor de insolvență din postura de manager de caz, elaborarea și implementarea planurilor de reorganizare, urmărirea creanțelor debitorului aflat în insolvență, tranzacții comerciale complexe în care una dintre părți se află în stare de insolvență si alte servicii conexe procedurii de insolvență/faliment/reorganizare judiciara.

Aceste servicii sunt oferite în colaborare cu AMTT CONSULT SPRL, societate de practicieni în insolvență cu o experiență de 20 de ani în domeniu, cu un portofoliu de dosare instrumentate cu succes până la închiderea procedurii vizând clienți de renume în județul Cluj.

Pornim de la nevoile specifice ale fiecărui client pentru a oferi soluţii care răspund intereselor proprii fiecărui profesionist, astfel încat clienţii noştri să beneficieze de asistenţă permanentă, atât în faza premergătoare demarării procedurii insolvenţei si pe parcursul acesteia, cât şi ulterior finalizării acestei proceduri, prin oferirea de servicii de consultanţă caracterizate printr-o analiză riguroasă a tuturor alternativelor şi posibilităţilor de acţiune.
Prin serviciile noastre urmărim prevenirea stării de insolvenţă, posibilitățile de reorganizare și încercăm să transformăm intrarea în faliment a comercianților într-o ultimă alternativă .

Acţionăm cu maximă celeritate şi căutăm în permanenţă noi căi de soluţionare a problemelor juridice printr-o abordare creativă a practicii judiciare şi a principiilor de drept, adaptate specificului fiecarui caz.

Răspunzând complexităţii şi exigenţelor reclamate de procedura insolvenţei, Cabinetul Individual de Practician în Insolvență Cristina Neamț, în colaborare cu echipa societății AMTT CONSULT SPRL, oferă servicii specifice vizând:

 • Acordarea de consultanţă în directă legătură cu deschiderea procedurii insolvenţei, alegând modalităţile optime de abordare, propunând clienţilor noştri opţiunea pentru promovarea reorganizării sau pentru deschiderea unei proceduri a falimentului;
 • Analiza activităţii clienţilor fie în vederea identificării propriei stări de insolvență şi formularea unei strategii de prevenire a acesteia, fie, la cererea creditorilor, o analiză a activității debitorilor lor în vederea oferirii de suficiente informații pentru trasarea unei politici comerciale reale în țiile cu clienții lor.
 • Consultanţă în încheierea contractelor prin care se urmăreşte în principal protejarea clienţilor prin clauze specifice împotriva eventualelor riscuri contractuale la care se expun, din prisma domeniului dreptului insolvenţei.
 • Reprezentarea intereselor clienţilor atât anterior deschiderii procedurii insolvenţei – în relaţiile cu instituţiile bancare, în vederea facilitării unei activităţi fluente a clienţilor aflaţi în dificultate, în scopul evitarii stării de insolvență, cât şi în interiorul procedurii prin directa reprezentare a asociaţilor, preluând calitatea de administrator special sau prin uzuala reprezentare şi consiliere a creditorilor pe întreg parcursul procedurii debitorului lor.
 • Gestionarea procedurii falimentului servind interesele clienţilor prin managment-ul riguros al tuturor aspectelor legale şi economice, în scopul final de a întampina necesitățile proprii fiecărui creditor.
 • Supravegherea procedurii reorganizării prin propunerea, redactarea şi asigurarea aplicării unui plan de reorganizare prin care, pornindu-se de la aspectele specifice ale fiecărui debitor, să se garanteze creditorilor acoperirea creanţelor, iar debitorului reintegrarea reală în viaţa economica.
 • Întocmirea analizelor economico-financiare necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi şi a previzionării posibilităţilor de redresare.
 • Valorificarea, în cadrul unui sistem de marketing deosebit de eficient, a activelor societăţii aflate în insolvenţă.
 • Redactarea planurilor de reorganizare atât în cadrul procedurilor proprii, cât şi pentru creditorii sau administratorii speciali care şi-au asumat această responsabilitate în propriile proceduri.
 • Recuperarea de creanţe pentru clienţii noştri prin raportarea directă la mijloacele specifice oferite de procedura insolvenţei.

Solicită consultanță profesională