TIMEA KOVACS SZABO - AVOCAT COLABORATOR EXTERN

05-timea
Absolventă a promoţiei 2005 în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cât și absolventa a promotiei 2004 a Facultății de Studii Europene, cu specializare în Studii Europene-Relații internaționale, din anul 2005 a lucrat ca și consilier juridic, dobândind experiență atât în sectorul public cât și în mediul privat.

Domeniul principal de activitate este dreptul bancar, dreptul civil, dreptul muncii, dreptul comercial și societar.

În anul 2012 a dobândit calitatea de practician în insolvenţă, desfăsurându-și preponderent activitatea în domeniul dreptului societar, dreptului insolvenţei, dreptului imobiliar şi civil, asigurând de asemenea asistenţă în procedura de recuperare debite şi executare silită. Domeniile sale de expertiză în această calitate includ cu precădere gestionarea procedurilor de insolvență din postura de manager de caz, elaborarea și implementarea planurilor de reorganizare, urmărirea creanțelor debitorului aflat în insolvență, tranzacții comerciale complexe în care una dintre părți se află în stare de insolvență.

În cei 15 ani de experienţă în domeniul juridic a reprezentat cu succes interesele unor clienţi de renume – printre care societăţi comerciale din diverse domenii – atât în instanţă cât şi la negocierea contractelor importante pentru activitatea acestora. S-a specilaizat în special pe consultanţă juridică în domeniul comercial, în procedurile de recuperări debite şi procedura insolvenţei, în litigii de acest gen, încheierea de tranzacţii, precum şi în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ.

În materia dreptului civil, oferă servicii de consultanță și reprezentare în litigiile privind încheierea, executarea și încetarea contractelor, oferind consultanță privind negocierea și încheierea contractelor, inclusiv servicii de întocmire a acestora.

În materia dreptului comercial, oferă asistență și reprezentare în cauzele privind recuperarea de debite, executare silită, plus, este specializată în procedurile ce se realizează în fața Oficiului Registrului Comerțului, oferind consultanță și servicii de întocmire a documentelor necesare înregistrării unor societăți comerciale, modificărilor ce pot apărea pe parcursul existenței lor, precum și cu privire la închiderea acestora.

În domeniul dreptului muncii și asigurărilor sociale oferă consultanţă cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale la acestea – inclusiv cu privire la obligaţia de fidelitate, de confidenţialitate, de neconcurenţă, a regulamentelor și politicilor interne și de personal, a Regulamentelor de ordine interioară, contestare decizii de concediere şi de răspundere disciplinară, recuperarea drepturilor salariale neacordate şi a diurnelor, inclusiv reprezentarea în instanţă a angajaţilor şi a angajatorilor.

Domenii de practică:
  • Dreptul civil
  • Drept penal
Educație:
  • Facultatea de Drept Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Licență
  • Facultatea de Drept Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, master Instituții de drept privat